Ürün Ekleme Koşulları

İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nun konusu, Satıcı’nın satışa arz etmek istediği ürün ve hizmetlere ilişkin sergileme hizmeti (Bundan sonra Listeme olarak anılacaktır) hakkında Tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Satıcı, Listeleme sayfasında yer verilen ürün/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimatına ilişkin bilgileri dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere ürün/hizmet ile ilgili her türlü bilginin kendisi tarafından oluşturulduğunu ve işbu bilgileri okuduğunu, anladığını ve onayladığını kabul ve beyan eder.

CAYMA HAKKI:

  1. Satıcı, işbu Ön Bilgilendirme Formu’nun konusu olan ve Modarush tarafından sunulan Listeleme hizmetinin anında ifa edilen hizmetler kapsamında olduğunu ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca bu hizmet ile ilgili cayma hakkının kullanılamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

  2. Satıcı, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği md. 15/1 uyarınca cayma hakkını aşağıdaki hallerde kullanamayacağını kabul etmiştir:

    a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetler,

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar,

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek mallar,

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanlar,

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallar,

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemeleri,

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlar,

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin hizmetler,

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar,

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetler.

  1. İşbu Ön Bilgilendirme Formu, elektronik ortamda Satıcı tarafından okunarak kabul edilmiştir.

  2. Satıcı, Modarush'ın, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatına haiz olduğunu ve kendisi tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmekle, bu içerik veya içeriğe konu mal ve hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Taraflar, işbu Sözleşme’ye konu üründen/hizmetin ürün sayfasında listelenmesinden ve sunulmasından kaynaklanan tüm sorumluluğun Satıcı'ya ait olduğunu; Modarush'ın alıcı ve Satıcı arasındaki Mesafeli Satış Sözleşmenin tarafı olmadığını ve Mesafeli Satış Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüğü bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Satıcı, Modarush kullanıcı sözleşmesinde tanımlanan maddeler ile, satışa sunduğu ürün ve/veya hizmetlere ilişkin bedellerin kendi nam ve hesabına alıcıdan tahsil edilmesi konusuna münhasır olarak, Modarush'ı temsilci olarak atadığını kabul etmektedir. Temsil yetkisinin Satıcı tarafından iptal edilmesi halinde Modarush, kullanıcı sözleşmesini feshetme ve Satıcı'nın üyeliğini iptal etme hakkına sahiptir. Alıcı, ürün ve/veya hizmetlere ilişkin ödemeyi Satıcı'nın temsilcisi sıfatıyla Modarush'a yapmakla alım-satım akdi kapsamında ödeme yükümlülüğünü ifa etmiş olacaktır.